IV Forum Paliw Alternatywnych

15-17 Marca 2023 r.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „IV Forum Paliw Alternatywnych”, która odbędzie się w dniach 15-17 marca 2023 r. w auli Politechniki Częstochowskiej.
IV Forum Paliw Alternatywnych jest konferencją interdyscyplinarną skupiającą wokół tematyki paliw alternatywnych przedstawicieli świata nauki oraz takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, górnictwo, przemysł cementowy, przemysł recyclingu, rolnictwo, gospodarka komunalna, w tym systemy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.
Konferencja będzie doskonałym forum do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz samorządów terytorialnych. Jako efekt dwóch poprzednich konferencji, na przestrzeni lat, powstało wiele wdrożeń, innowacyjnych technologii oraz produktów.
IV Forum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń roku dotyczących paliw alternatywnych, zwłaszcza
w aspekcie ich produkcji, konwersji, energetycznego wykorzystania oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematyka IV Forum będzie rozszerzona o prawne i środowiskowe uwarunkowania obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.
O randze tego wydarzenia świadczy fakt objęcia Patronatu Honorowego przez Marszałka Województwa Śląskiego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rektora Politechniki Śląskiej, Akademię Górniczo-Hutniczą, Akademię Śląską, Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Polską Izbę Ekologii.

Z wyrazami szacunku
Komitet Organizacyjny

Konferencja

Kto organizuje?

Organizowana jest przez Fundacje "Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych"
f-ines.org.pl

We współpracy z Politechniką Częstochowską 

Dla Kogo?

Szerokie grono zainteresowane tematyką paliw alternatywnych, przedsiębiorstwa, entuzjaści, naukowcy.

Kiedy?

Odbędzie się 15-17 marca 2023 roku.

Gdzie?

Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
al. Armii Krajowej 21
42-201 Częstochowa
Polska

Tematyka konferencji

• Surowce do produkcji paliw alternatywnych,
• Technologie produkcji paliw alternatywnych,
• Badania procesów termicznego przetwarzania paliw
• Badania laboratoryjne paliw
• Technologie wykorzystania paliw alternatywnych,
• Energetyczne zastosowania paliw odnawialnych,
• Doświadczenia eksploatacyjne, zagrożenia i wyzwania dla energetyki,
• Aspekty środowiskowe w energetyce,
• Uwarunkowania prawne.

Komitet naukowy:

Prof. ndzw. dr hab. inż. Jurand Bień Politechnika Częstochowska
Prof. ndzw. dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Barbara Tora Akademia Górniczo - Hutnicza
Prof. ndzw. dr hab. inż. Artur Badyda, Politechnika Warszawska
Prof. dr hab. inż. Adam Smoliński Główny Instytut Górnictwa
Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zarębska Akademia Górniczo - Hutnicza
Prof. ndzw. dr hab. inż. Rafał Kobyłecki Politechnika Częstochowska
Dr hab. Paweł Ogrodnik Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Komitet organizacyjny:

Dr Przemysław Jura
Mgr inż. Krzysztof Knaś
Mgr Wojciech Tymkiewicz

KONFERENCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI