IV Forum Paliw Alternatywnych

10-12 Kwietnia 2024 r.

O Konferencji

Forum Paliw Alternatywnych to platforma, na której nauka i biznes spotykają się, aby dzielić się rozwiązaniami technologicznymi i wynikami badań w branży paliw alternatywnych. Polska, jako lider w produkcji alternatywnych źródeł energii, zobowiązana jest do wytyczania ścieżek myślowych oraz technologicznych w dziedzinie produkcji i zagospodarowania paliw alternatywnych dla energetyki.

Dołącz do nas w dniach 10-12 kwietnia 2024 roku, aby wspólnie eksplorować, dyskutować i kształtować przyszłość sektora paliw alternatywnych w Polsce i Europie!

Tematy poruszone na konferencji będą dotyczyć obszarów m.in.:

 1. Spalanie paliw w cementowniach

 2. Spalanie paliw w energetyce zawodowej

 3. Spalanie paliw w energetyce przemysłowej

 4. Zgazowanie/piroliza paliw

 5. Recykling i odzysk frakcji odpadowej o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg

 6. Produkcji paliwa alternatywnych

 7. Przetwarzania paliw alternatywnych

 8. Gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych

 9. Modelowanie procesów spalania i produkcji paliwa alternatywnego

 10. Analiza procesów przepływowych towarzyszących spalaniu i produkcji paliw alternatywnych

 11. Badania eksperymentalne spalania i produkcji paliw alternatywnych

 12. Wdrażanie nowoczesnych metod spalania paliw alternatywnych

 13. Badania jakości paliw alternatywnych

 14. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń

 15. Emisje oraz technologie jej ograniczania

 16. Circular economy a paliwa alternatywnych

 17. Produkty uboczne zagospodarowania paliw alternatywnych

 18. Technologie wytwarzania i termiczne przetwarzanie paliw

 19. Spalanie i współspalanie paliw alternatywnych w energetyce

 20. Nowe paliwa alternatywnych dla energetyki

 21. Gospodarcze wykorzystanie produktów termicznego przetwarzania biomasy

 22. Dobre praktyki we wdrażaniu technologii
 1. Spalanie paliw w cementowniach
 2. Spalanie paliw w energetyce zawodowej
 3. Spalanie paliw w energetyce przemysłowej
 4. Zgazowanie/piroliza paliw
 5. Recykling i odzysk frakcji odpadowej o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg
 6. Produkcji paliwa alternatywnych
 7. Przetwarzania paliw alternatywnych
 8. Gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych
 9. Modelowanie procesów spalania i produkcji paliwa alternatywnego
 10. Analiza procesów przepływowych towarzyszących spalaniu i produkcji paliw alternatywnych
 11. Badania eksperymentalne spalania i produkcji paliw alternatywnych
 12. Wdrażanie nowoczesnych metod spalania paliw alternatywnych
 13. Badania jakości paliw alternatywnych
 14. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
 15. Emisje oraz technologie jej ograniczania
 16. Circular economy a paliwa alternatywnych
 17. Produkty uboczne zagospodarowania paliw alternatywnych
 18. Technologie wytwarzania i termiczne przetwarzanie paliw
 19. Spalanie i współspalanie paliw alternatywnych w energetyce
 20. Nowe paliwa alternatywnych dla energetyki
 21. Gospodarcze wykorzystanie produktów termicznego przetwarzania biomasy
 22. Dobre praktyki we wdrażaniu technologii

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zamieszczonej powyżej agendy i tematów.

Dlaczego Warto Wziąć Udział ?

Rozwój Polskiej Gospodarki

Konferencja ma na celu upowszechnianie wyników prac naukowych i ich praktyczna implementacja w polskiej gospodarce, w celu podniesienia konkurencyjności kraju przy wykorzystaniu polskiej myśli naukowej i technicznej.

Przyszłościowe Wizje Rozwoju Sektoru

Prezentowane będą perspektywiczne wizje rozwoju sektora paliw alternatywnych, oparte na analizach potrzeb gospodarczych i zmianach legislacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak Polska może kształtować przyszłość branży paliw alternatywnych w Europie.

Środowiskowe Aspekty Produkcji Paliw Alternatywnych

Konferencja skoncentruje się również na najnowszych metodach badawczych oceniających skutki środowiskowe wytwarzania, składowania i gospodarczego wykorzystania paliw alternatywnych. Wiedza ta jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju sektora.

pexels-google-deepmind-17485608

Innowacyjne Technologie Dla Gospodarki O Obiegu Zamkniętym

W kontekście europejskiej wizji gospodarki o obiegu zamkniętym, konferencja skłania polską naukę i przemysł branżowy do opracowywania innowacyjnych technologii, wspartych rzetelnymi badaniami i zorientowanych na ochronę środowiska.

Lokalizacja Konferencji

Sala wykładowa MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o w Tychach, ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy