V Forum Paliw Alternatywnych

15-17 Maja 2024 r.

O Konferencji

Forum Paliw Alternatywnych to platforma, na której nauka i biznes spotykają się, aby dzielić się rozwiązaniami technologicznymi i wynikami badań w branży paliw alternatywnych. Polska, jako lider w produkcji alternatywnych źródeł energii, zobowiązana jest do wytyczania ścieżek myślowych oraz technologicznych w dziedzinie produkcji i zagospodarowania paliw alternatywnych dla energetyki.

Dołącz do nas w dniach 15-17 maja 2024 roku, aby wspólnie eksplorować, dyskutować i kształtować przyszłość sektora paliw alternatywnych w Polsce i Europie!

Tematy poruszone na konferencji będą dotyczyć obszarów m.in.:

 1. Instalacje technologiczne w ujęciu cyfrowym wspomagane Sztuczną Inteligencją
 2. Innowacyjne produkty z odpadów jako alternatywa dla paliw alternatywnych
 3. Wyzwania eksploatacyjne produkcji paliw alternatywnych
 4. Wyzwania w procesie badań laboratoryjnych linii technologicznej i ich elementów
 5. Wyzwania rozwoju rynku paliw alternatywnych
 6. Wodór kontra odnawialne paliwa wodorowe – racjonalne przesłanki do wdrożenia.
 7. Cyberbezpieczeństwo elementów i systemów linii technologicznej
 8. Możliwości wsparcia rozwoju technologicznego dzięki współpracy międzynarodowej
 9. Prezentacja zakładu produkcji paliwa alternatywnego
 10.  

 

 

 1. Przekształcanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w produkty o charakterze kruszyw syntetycznych
 2. Badania eksperymentalne spalania i produkcji paliw alternatywnych
 3. Wdrażanie nowoczesnych metod spalania paliw alternatywnych
 4. Badania jakości paliw alternatywnych
 5. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń
 6. Emisje oraz technologie jej ograniczania
 7. Circular economy a paliwa alternatywnych
 8. Produkty uboczne zagospodarowania paliw alternatywnych
 9. Technologie wytwarzania i termiczne przetwarzanie paliw
 10. Spalanie i współspalanie paliw alternatywnych w energetyce
 11. Nowe paliwa alternatywnych dla energetyki
 12. Gospodarcze wykorzystanie produktów termicznego przetwarzania biomasy
 13. Dobre praktyki we wdrażaniu technologii

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zamieszczonej powyżej agendy i tematów.

Dlaczego Warto Wziąć Udział ?

Rozwój Polskiej Gospodarki

Konferencja ma na celu upowszechnianie wyników prac naukowych i ich praktyczna implementacja w polskiej gospodarce, w celu podniesienia konkurencyjności kraju przy wykorzystaniu polskiej myśli naukowej i technicznej.

Przyszłościowe Wizje Rozwoju Sektoru

Prezentowane będą perspektywiczne wizje rozwoju sektora paliw alternatywnych, oparte na analizach potrzeb gospodarczych i zmianach legislacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak Polska może kształtować przyszłość branży paliw alternatywnych w Europie.

Środowiskowe Aspekty Produkcji Paliw Alternatywnych

Konferencja skoncentruje się również na najnowszych metodach badawczych oceniających skutki środowiskowe wytwarzania, składowania i gospodarczego wykorzystania paliw alternatywnych. Wiedza ta jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju sektora.

pexels-google-deepmind-17485608

Innowacyjne Technologie Dla Gospodarki O Obiegu Zamkniętym

W kontekście europejskiej wizji gospodarki o obiegu zamkniętym, konferencja skłania polską naukę i przemysł branżowy do opracowywania innowacyjnych technologii, wspartych rzetelnymi badaniami i zorientowanych na ochronę środowiska.

Lokalizacja Konferencji

Sala wykładowa
MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o
ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Doskonała nauka II”.

logo ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego