IV Forum Paliw Alternatywnych

15-17 Marca 2023 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji „IV Forum Paliw Alternatywnych”, która odbędzie się w dniach 15-17 marca 2023 r. w auli Politechniki Częstochowskiej.
IV Forum Paliw Alternatywnych jest konferencją interdyscyplinarną skupiającą wokół tematyki paliw alternatywnych przedstawicieli świata nauki oraz takich gałęzi przemysłu jak: energetyka, górnictwo, przemysł cementowy, przemysł recyclingu, rolnictwo, gospodarka komunalna, w tym systemy zagospodarowania odpadów komunalnych oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.
Konferencja będzie doskonałym forum do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i przemysłu oraz samorządów terytorialnych. Jako efekt dwóch poprzednich konferencji, na przestrzeni lat, powstało wiele wdrożeń, innowacyjnych technologii oraz produktów.
IV Forum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń roku dotyczących paliw alternatywnych, zwłaszcza w aspekcie ich produkcji, konwersji, energetycznego wykorzystania oraz wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Tematyka II Forum będzie rozszerzona o prawne i środowiskowe uwarunkowania obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej.
O randze tego wydarzenia świadczy fakt objęcia Patronatu Honorowego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Konferencja

Kto organizuje?

Organizowana jest przez Fundacje "Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych"
f-ines.org.pl

Dla Kogo?

Szerokie grono zainteresowane tematyką paliw alternatywnych, przedsiębiorstwa, entuzjaści, naukowcy.

Kiedy?

Odbędzie się 15-17 marca 2023 roku.

Gdzie?

Będzie miała miejsce w auli Politechniki Częstochowskiej.

Tematyka konferencji

• Surowce do produkcji paliw alternatywnych,
• Technologie produkcji paliw alternatywnych,
• Badania procesów termicznego przetwarzania paliw
• Badania laboratoryjne paliw
• Technologie wykorzystania paliw alternatywnych,
• Energetyczne zastosowania paliw odnawialnych,
• Doświadczenia eksploatacyjne, zagrożenia i wyzwania dla energetyki,
• Aspekty środowiskowe w energetyce,
• Uwarunkowania prawne.

Komitet naukowy

Prof. dr hab. Halina Kruczek Pol. Wrocławska
Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak Akademia Wojsk Lądowych im T.Kościuszki we Wrocławiu
Prof. doc. dr inż. Tadeas Ochodek University of Ostrava, Czechy
Prof. J. Groppo Universytet Kentucky
Prof Rudolf Hela Uniwersytet w Brnie
Dr David Hariss ACAA
Dr Johan Fouerborn VGB
Dr Karel Borovec University of Ostrava Czechy
Dr inż. Romualdas Juknevelicius Uniwerstet Wilno
Prof. dr hab. inż. Josef Jandacka Uniwersytet Żylina
Prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk Pol. Warszawska
Prof. dr hab. Artur Badyda Pol. Warszawska
Dr Tomasz Szczygielski Pol. Warszawska
Prof. dr hab. Jacek Łączny Główny Instytut Górnictwa
Prof. dr hab. Maria Jedrusik Politechnika Wrocławska
dr inż. Artur Kozłowski prof. EMAG Instytut EMAG

Komitet organizacyjny:

Dr Przemysła Jura
Dr hab inż. Renata Gnatowska
Mgr inż. Krzysztof Knaś
Mgr Anna Chytrowska