Program

Agenda Konferencji IV Forum Paliw Alternatywnych

Dzień I

11.00 Rejestracja uczestników
13.00 Otwarcie konferencji
13.30 Sesja pierwsza
15.00 Zdjęcie konferencyjne
15.15 Lunch
16.30 Sesja druga
17.30-18:30 Sesja przemysłowa
18.30 Uroczysta kolacja

Dzień II

9.30 Sesja trzecia
11.00 Przerwa kawowa
11.30 Panel Dyskusyjny Nauka-Przemysł
13.00 Lunch
14.30 Sesja czwarta
16.00 Przerwa kawowa
16:30 Sesja piąta

Dzień III

9.00 Sesja plenarna
11.00 Przerwa kawowa
11.30 Sesja podsumowująca
14.00 Lunch
Zakończenie konferencji

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

IV Forum Paliw Alternatywnych (FPA2023)

środa 15.03.2023

11.00- 13.00 – Rejestracja uczestników
13.00 – Otwarcie konferencji
13.30 – Sesja pierwsza

  AKTUALNE PROBLEMY PALIW ALTERNATYWNYCH
Prowadzący: prof. ndzw. dr hab. Arkadiusz Szymanek
 
 1. Prof. ndzw dr hab. inż. Jurand Bień – Politechnika Częstochowska, Paliwa alternatywne wczoraj-dzisiaj-jutro.
 2. Dr hab. inż. Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza – „Co by tu jeszcze spalić Panowie”.
 3. Dr hab. Aneta Magdziarz, prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza – „Zastosowanie popiołów lotnych do produkcji katalizatorów i adsorbentów”.
 4. Mgr Katarzyna Wolny – Tomczyk – Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy – „Paliwa z odpadów i biomasy jako substytut paliw węglowych”.
 5. Dr hab. inż. Andrzej Majka – Politechnika Rzeszowska – „Paliwa alternatywne w transporcie lotniczym przyszłości”.
 6. Dr inż. Przemysław Grzywacz – Akademia Górniczo Hutnicza – „Zgazowania karbonizatów ze zużytych opon z zastosowaniem katalizatora opartego na popiołach biomasowych”.
 7. Dr inż. Jakub Mokrzycki – Akademia Górniczo – Hutnicza – „Popioły lotne z termicznej przeróbki odpadów jako surowiec do otrzymywania geopolimerów”
 8. Dr. inż. Tadeusz Dziok – Akademia Górniczo – Hutnicza – „Możliwość obniżenia zawartości rtęci w paliwach alternatywnych”

15.00 – Zdjęcie Konferencyjne
15.15 – Lunch
16.30 – Sesja druga

NOWE TRENDY PALIW ALTERNATYWNYCH – STAN OBECNY PERSPEKTYWY
Prowadzący: prof. ndzw. dr hab. Jurand Bień
 
  1. Prof. dr hab. Adam Smoliński, Główny Instytut Górnictwa – „Wodór jako nowy, przyjazny środowisku nośnik energii”.
  2. Dr hab. inż. Magdalena Dudek, prof. AGH – Akademia Górniczo Hutnicza – „Wodór i paliwa alternatywne w technologii ogniw paliwowych dla zastosowań energetycznych i transportowych”.
  3. Dr hab. inż. Monika Zajemska – Politechnika Częstochowska – „Rola paliw alternatywnych w przemyśle metalurgicznym”.
  4. Adam Kościelniak – A-RES Advisory – „Nowoczesne technologie w obszarze biogazu i biomasy, a także innowacyjne rozwiązania w kraju i za granicą i ich praktyczne zastosowanie”.
  5. Dr inż. Wojciech Moroń – Politechnika Wrocławska – Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Inżynierii Konwersji Energii – „Ocena wpływu zawartości wilgoci na tempera-turę zapłonu paliwa alternatywnego z wykorzystaniem analizy TGA”.
  6. Dr hab. Iwona Jelonek, prof. UŚ – Uniwersytet Śląski – „Potencjał roślin zielnych w produkcji biopaliw stałych”.
  7. Dr Zbigniew Jelonek – Uniwersytet Śląski – „Odkrywanie potencjału RDF – badanie jego zalet i wad”

  8. 17.30 –18:30 Sesja przemysłowa

   PALIWA ALTERNATYWNE
   Prowadzący: dr Przemysław Jura

   18.30 – Uroczysta kolacja

   czwartek 16.03.2023

   8.00- 12.00 – Rejestracja uczestników
   09.30 – Sesja trzecia

   OCHRONA POWIETRZA A PALIWA ALTERNATYWNE
   Prowadzący: prof. dr inż. Barbara Tora
    
   1. Dr Artur Kozłowski prof. EMAG, Mgr Michał Chrobak, Mgr Paweł Modzelewski, Mgr Adam Gajewski – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – „Wielowariantowe podejście do cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do układów i linii technologicznych” .
   2. Prof. ndzw. dr hab. inż. Rafał Kobyłecki – Politechnika Częstochowska – „Wybrane aspekty spalania paliw alternatywnych”.
   3. Dr inż. Robert Zarzycki – Politechnika Częstochowska – „Analiza numeryczna termicznego przetwarzania paliw”.
   4. Dr Piotr Bober – Platforma Przemysłu Przyszłości –„Mechanizmy wspierania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw”.
   5. Mgr Paulina Mizerska – Platforma Przemysłu Przyszłości –„Nawigator Finansowy jako wsparcie procesu pozyskiwania źródeł finansowania transformacji cyfrowej.”
   6. Dr inż. Monika Kosowska-Golachowska – Politechnika Częstochowska – „Emisje zanieczyszczeń ze spalania paliw alternatywnych w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej”

   11.00 – Przerwa kawowa
   11.30 – PANEL PREZENTACYJNY NAUKA-PRZEMYSŁ
   13.00 – Lunch
   14.30 – Sesja czwarta

   PALIWA ALTERNATYWNE W ENERGETYCE – ZGADNIENIA GOZ

   1. Prof. ndzw. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik –Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – „Wykorzystanie popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych do produkcji kompozytów betonowych odpornych na działanie wysokich temperatur”.
   2. Prof. ndzw. dr hab. inż. Anna Pajdak IMG PAN – „Efektywność akumulacji wodoru na grupie materiałów węglowych o zróżnicowanej strukturze”.
   3. Dr inż. Mariusz Wądrzyk – Akademia Górniczo – Hutnicza – „Proces hydrotermicznego upłynniania jako efektywna metoda przetwarzania odpadów biomasowych (z przemysłu spożywczego) o wysokiej zawartości wilgoci do wysokoenergetycznych/użytecznych paliw alternatywnych”.
   4. Prof. nadzw. dr hab. Monika Motak, dr inż.. Bogdan Samojeden – Akademia Górniczo – Hutnicza – „Katalityczne metody chemicznego zagospodarowania ditlenku węgla do paliw alternatywnych”
   5. Dr hab. Inż. Radosław Pomykała prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza – „Wyniki konsultacji Busines Technology Roadmap w formacie SmartLab dla PARP”

   16.00 – Przerwa kawowa
   16.30 – Sesja piąta

   BADANIA I ROZWOJ PALIW ALTERNATYWNYCH
   Prowadzący: prof. ndzw. dr hab. inż. Jurand Bień
    
   1. Mgr inż. Katarzyna Kaczyńska – Politechnika Częstochowska – „Kalcynacja materiału ilastego w warstwie fluidalnej z dodatkiem RDF”.
   2. Mgr inż. Konrad Kaczyński – Politechnika Częstochowska – „Badania eksperymentalne wyznaczania ubytku masy peletów RDF w warstwie fluidalne”.
   3. Dr hab. inż. Michał Bembenek, prof. EMAG, Dr inż. Artur Kozłowski, prof. EMAG, Dr inż. Jarosław Smyła, Dr inż. Tomasz Dzik, dr inż. Piotr Wojtas – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – „Perspektywiczne możliwości stosowania technologii aglomeracji ciśnieniowej w kontekście wytwarzania paliwa alternatywnych niskoemisyjnych”.
   4. Dr hab. inż. Piotr Kwiatkiewicz, prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „Bioetanol jako paliwo alternatywne wobec węglowodorów kopalnych – wybrane aspekty politycz-no-gospodarcze”
   5. Dr Przemysław Jura – Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych –„Efektywność procesów gospodarki odpadami w obszarze paliw alternatywnych”.

   6. piątek 17.03.2023

    9.00 – Sesja szósta


    ZAGOSPODAROWANIE PALIW ALTERNATYWNYCH
    Prowadzący: prof. ndzw. dr hab. inż. Rafał Kobyłecki

     1. Dr Przemysław Jura – Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych –„Stan gospodarki odpadami i statystyki w dziedzinie paliw alternatywnych”.
     2. Dr inż. Marek Sutkowski – Horus – „Rozwiązania dla silników przemysłowych zasilanych paliwami alternatywnymi. Dekada doświadczeń w kogeneracji wodorowej”.
     3. Grzegorz Karpiak – PCC Rokita – „Doświadczenia eksploatacyjne z kotłem wodorowym”
     4. Mgr inż. Andrzej Habryń – Smart Storage Sp. z o.o. – „Piroliza paliw typu RDF”
     5. Mgr inż. Tomasz Woźnica, Mgr inż. Marek Bogacz, Dr inż. Robert Ulfig – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – „Wymagania i procedury badawcze oraz certyfikacja urządzeń dla rozwiązań technicznych wspomagających procesy technologiczne”.

     6. 11.00 – Przerwa kawowa

      11.30 – Sesja podsumowująca
      14.00 – Lunch
      Zakończenie konferencji

      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w programie Konferencji