Program

Agenda Konferencji V Forum Paliw Alternatywnych

Organizatorzy są etapie szeregu uzgodnień z prelegentami, w związku z tym zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów i tematów prelekcji.

Dzień Pierwszy - 15 maja

9.00 - 10.00 - Rejestracja uczestników

10.00 - 10.30 - Otwarcie konferencji
Arkadiusz Szymanek - Politechnika Częstochowska,
Przemysław Jura - Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
Krzysztof Setlak - MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

10.30 - 12.00 - Sesja plenarna - Panel dyskusyjny
Mirosław Niewiadomski - PU UPS
Lech Sekyra - PGE Ekoserwis S.A.
Łukasz Tekeli - MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.
Jurand Bień - Politechnika Częstochowska
Moderator: Arkadiusz Szymanek, Przemysław Jura

12.00 - 12.30 - Przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Sesja I
Barbara Tora - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Arkadiusz Szymanek - Politechnika Częstochowska
Wojciech Hryb - Politechnika Śląska - Pozostałość po sortowaniu selektywnie zbieranych tworzyw sztucznych wsadem do paliwa alternatywnego
Jarosław Smyła, Michał Bielecki, Maciej Maj - EMAG – Instalacje technologiczne w ujęciu cyfrowym wspomagane Sztuczną Inteligencją

14.00 - 15.30 - Lunch

15.30 - 17.00 - Sesja II
Tomasz Szczygielski - Politechnika Warszawska
Andrzej Habryń - NON -TOXIC POLYMERS - Innowacyjne produkty z odpadów jako alternatywa dla paliw alternatywnych
Łukasz Grabarski - MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. - Wyzwania eksploatacyjne produkcji paliw alternatywnych
Tomasz Woźnica, Michał Mitas – Wyzwania w procesie badań laboratoryjnych linii technologicznej i ich elementów

17.00 - 17.30 - Przerwa kawowa

17.30 - 20.00 - Sesja III - Sesja dyskusyjna: Wyzwania rozwoju rynku paliw alternatywnych
Moderator: Arkadiusz Szymanek, Przemysław Jura

20.00 - Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień Drugi - 16 maja

9.00 - 11.00 - Sesja plenarna
Magdalena Gazda-Grzywacz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Radek Pomykała - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Krzysztof Pikoń - Politechnika Śląska
Stanisław Szwaja - Politechnika Częstochowska - Wodór kontra odnawialne paliwa wodorowe - racjonalne przesłanki do wdrożenia.

11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa

11.30 - 14.00 - Sesja IV
Magdalena Dudek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Artur Kozłowski, Michał Chrobak, Dariusz Rogowski - EMAG – Cyberbezpieczeństwo elementów i systemów linii technologicznej
Martyna Dudzicz, Dorota Kuziów, Mateusz Skowroński - EMAG – Możliwości wsparcia rozwoju technologicznego dzięki współpracy międzynarodowej
Przemysław Jura - Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Kierunki rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji na rynku paliw alternatywnych

14.00 - 15.30 - Lunch

15.30 - 17.00 - Sesja V- Prezentacja zakładu produkcji paliwa alternatywnego
MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

17.00 - 19.00 - Networking

19.00 - Zakończenie drugiego dnia konferencji

Dzień Trzeci - 17 maja

9.00 - 11.00 - Sesja plenarna
Adam Smoliński - GIG Instytut Badawczy
Katarzyna Zarębska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Marcin Glodniok - GIG Instytut Badawczy - Przekształcanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w produkty o charakterze kruszyw syntetycznych

11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa

11.30 - 14.00 - Sesja podsumowująca
Arkadiusz Szymanek - Politechnika Częstochowska,
Przemysław Jura - Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych,
Krzysztof Setlak - MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

14.00 - 15.30 - Lunch

15.30 - Zakończenie Konferencji